Historie Chlumu u Třeboně

První zmínka o vsi za dnešním kostelem pochází z konce 13. století. Spolehlivá zpráva o Chlumu je z roku 1399, kdy poplužní dvůr chlumecký kupuje špitál na Svinenském předměstí v Třeboni. Na počátku 15. století Chlum a přilehlé vesnice patří Rožmberkům.
V roce 1520 je již jako majitel chlumeckého panství v souvislosti s výstavbou rybníků uváděn Volf Krajíř. Počátkem 17. století přechází chlumecké panství do vlastnictví Slavatů. Po 80 letech je střídá Jan z Fünfkirchenu. V roce 1834 kupuje panství Eduard hrabě Stadion-Thannhausen a v roce 1861 se novým majitelem stává Habsburg - František V., vévoda z Modeny-Este. Po jeho smrti v roce 1875 panství získává František Ferdinand. Ten v podstatě ruší průmyslovou výrobu a mění Chlum ve své letní sídlo. V roce 1896 se stává následníkem trůnu císaře Františka Josefa I. a z Chlumu odjíždí v červnu 1914 do Sarajeva. Po 1. světové válce spadá panství pod ředitelství státních lesů a statků v Praze.

chlumec2.jpg

Mezi dvěma válkami se Chlum u Třeboně stává vyhledávaným letoviskem vládními činiteli (zámek) a střední vrstvou, která sem jezdí na "letní byt". Ve 20. letech 20. století Chlumecko a Staňkov objevují trampové a skauti. Na Staňkovském rybníku v místě zvaném "Na Vlčici" je založen letní tábor YMCA (Young Men's Christian Association).Po druhé světové válce potkává Chlum stejný osud jako jiná místa v Čechách. Dochází k překotnému rozvoji zemědělství - velkokapacitní kravíny, vepříny a s tím spojený odpad, nesmyslné meliorace a tuny umělých hnojiv měly zvýšit životní úroveň obyvatel. Naštěstí rozsáhlé komplexy lesů a "železná opona" zachránily to nejcennější.Přibývá podnikových rekreačních zařízení a s rozvojem motorismu se objevují autocampy. Místní starousedlíky v jejich staveních pomalu střídají chalupáři, kteří však, zejména po roce 1989, přinášejí do kraje nový vítr.

Po roce 1989 se situace mění - to, co není rentabilní, se rozpadá a obyvatelé nacházejí uplatnění v nových firmách, ve službách, mnozí též za hranicemi. Životní prostředí se zlepšuje, nové komunikace, plynofikace a rozvoj služeb mění Chlum k lepšímu. Řada ubytovatelů investuje a poskytuje služby na světové úrovni, které jsou zárukou, že Chlum u Třeboně zůstane i do budoucna vyhledávaným letoviskem.

Více informací najdete na stránkách obce: www.chlum-ut.cz

Historie průmyslové výroby

V 16. století se rozvíjí těžba železné rudy u obce Klikov a stavby hamrů u řeky Dračice a později i v samotném Chlumu u Třeboně. více

Loading...

O městě

Půjčovna kol

•   Dětská kola od 12" do 20"
•   Treková a horská kola 24" až 29"
•   Elektrokola Standard
•   Elektrokola Vyšší třída
•   Elektrokola Top
•   Koloběžky
•   Dětské vozíky
•   Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným kolem)

Nepřehlédněte

Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nejvyšší rybniční hrází v ČR. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km.

Loading...

O městě